ریست فیلتر
موجودی کالا

چشمی دزدگیر

چشمی دزدگیر
در این قسمت انواع چشمی دزدگیر اماکن قرار گرفته است
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
چشم فضای باز پارادوکس..
ولتاژ کاری  12 ولت DC خروجی  TAMPER جهت حفاظت از رادار جامپر تنظیم حالت ھای  ALARMب..
چشمی و سنسور حرکتی بی سیم پارادوکس..
ست شدن مستقیم به Gigacod امکان ست شدن روی زون 2و 3 نمایشگر ضعف باطری برد مستقیم 100 مت..
***..
سنسور حرکتی چشمی زاویه دید  110درجه حفاظت شده در برابر نور مرئی قابلیت عملکرد با دزدگیر بیس..
چشمی پارادوکس 360 درجه..
ولتاژ ورودی :  9تا  16ولت زاویه دید :  90درجه طول دید :  11متر خروجی تحریک N..
چشم پارادوکس ولتاژ کاری  12ولت DC خروجی  TAMPER  جهت حفاظت از رادار جامپر تنظیم حا..
ولتاژ کاری  12ولت DC خروجی  TAMPER جهت حفاظت از رادار جامپر تنظیم حالت ھای  ALARMبص..
چشم پرلا برد  18متری ولتاژ کاری  12ولت DC خروجی  TAMPERجھت حفاظت از رادار جامپر تن..