ریست فیلتر
موجودی کالا

لنزها

لنزها
انواع لنز دوربين مداربسته
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
لنز فیکس برای محیط داخل میدان دید18 درجھ و طول 45متر  ..
لنز ثابت برای محیط داخل میدان دید از 55درجھ تا 85درجھ و طول 10تا 25 4mm,6mm,8mm,12mm,16mmمتر ..
لنز اتو آیریز )شیشھ( میدان دید 85درجھ تا متر25 طول  ..
لنز اتو آیریز )شیشھ( میدان دید 90درجھ تا طول 35 متر  ..
لنز اتو آیریز )شیشھ( mm 100 ~ 5 VARIFOCAL AUTO IRIS LENS  ..
لنز اتو آیریز )شیشھ( میدان دید تا 80درجھ تا طول 75 متر..
لنز اتو آیریز )شیشھ( میدان دید تا 95درجھ تا طول 60 متر..
لنز ثابت برای محیط داخل میدان دید از 55درجھ تا 85درجھ و طول 10تا 25 4mm,6mm,8mm,12mm,16mmمتر ..
اين لنز برای نصب بر روی دوربین ھای مینیاتوری استفاده ميشود..