ریست فیلتر
تولید کنندگان
موجودی کالا
قیمت

پاور دوربين

پاور دوربين
 
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
 ..
10,000تومان
-1A- آدبتور دوربین مداربستھ -ولتاژخروجی 12 نويزگیر داخلی -چراغ دار دوسیم..
8,000تومان
-2A- آدبتور دوربین مداربستھ -ولتاژخروجی 12 نوگیر داخلی -چراغ دار دوسیم..
12,000تومان
-3A- آدبتور دوربین مداربستھ -ولتاژخروجی 12 نوگیر داخلی -چراغ دار دوسیم..
18,000تومان
-4A- آدبتور دوربین مداربستھ -ولتاژخروجی 12 نوگیر داخلی -بدون سیم..
26,500تومان
-5A- آدبتور دوربین مداربستھ -ولتاژخروجی 12 نوگیر داخلی -بدون سیم..
35,000تومان
منبع تغذيه 24AC مخصوص اسپيد دام- دارتي سيم پيچ داخلي..
50,000تومان
10A- آدبتور دوربین مداربسته ولتاژخروجی 12 سویچنگ نویزگیر داخلی  بدنه فلزی  د..
650,000تومان
15A- آدبتور دوربین مداربسته ولتاژخروجی 12 سویچنگ نویزگیر داخلی  بدنه فلزی  د..
65,000تومان
20A- آدبتور دوربین مداربسته ولتاژخروجی 12 سویچنگ نویزگیر داخلی  بدنه فلزی  دارایو..
98,000تومان
30A- آدبتور دوربین مداربسته ولتاژخروجی 12 سویچنگ نویزگیر داخلی  بدنه فلزی  د..
120,000تومان
 -آدابتور 5A دوربین مداربسته -ولتاژخروجی 12 سویچنگ ایده آل - نویزگیر داخلی -بدنه فلزی -دار..
38,000تومان