ریست فیلتر
تولید کنندگان
موجودی کالا

پاور دوربين

پاور دوربين
 
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
 ..
-1A- آدبتور دوربین مداربستھ -ولتاژخروجی 12 نويزگیر داخلی -چراغ دار دوسیم..
-2A- آدبتور دوربین مداربستھ -ولتاژخروجی 12 نوگیر داخلی -چراغ دار دوسیم..
-3A- آدبتور دوربین مداربستھ -ولتاژخروجی 12 نوگیر داخلی -چراغ دار دوسیم..
-4A- آدبتور دوربین مداربستھ -ولتاژخروجی 12 نوگیر داخلی -بدون سیم..
-5A- آدبتور دوربین مداربستھ -ولتاژخروجی 12 نوگیر داخلی -بدون سیم..
منبع تغذيه 24AC مخصوص اسپيد دام- دارتي سيم پيچ داخلي..
10A- آدبتور دوربین مداربسته ولتاژخروجی 12 سویچنگ نویزگیر داخلی  بدنه فلزی  د..
15A- آدبتور دوربین مداربسته ولتاژخروجی 12 سویچنگ نویزگیر داخلی  بدنه فلزی  د..
20A- آدبتور دوربین مداربسته ولتاژخروجی 12 سویچنگ نویزگیر داخلی  بدنه فلزی  دارایو..
30A- آدبتور دوربین مداربسته ولتاژخروجی 12 سویچنگ نویزگیر داخلی  بدنه فلزی  د..
 -آدابتور 5A دوربین مداربسته -ولتاژخروجی 12 سویچنگ ایده آل - نویزگیر داخلی -بدنه فلزی -دار..